Proporcionar als educadors del segon cicle d'Educació Infantil i de Primària un coneixement pràctic i teòric de la IA i mostrar-los les aplicacions en el món de
l'educació.
La Disciplina Positiva aplicada a col·legis ensenya al docent i educador a dur a terme un pla de desenvolupament socioemocional que permet desenvolupar actituds i habilitats, reduint les lluites de poder i el mal comportament.

 --------------   

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar les eines de Google Workspace per l'Educació a fi de poder utilitzar totes aquestes eines per poder realitzar unes bones classes en línia amb els nostres alumnes en cas de confinament total o millorar les nostres classes presencials afegint algunes d'aquestes eines.